دیدار فرماندار ، امام جمعه،دادستان ورییس اداره تبلیغات اسلامی دامغان با حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی

 

دیدار فرماندار ، امام جمعه،دادستان ورییس اداره تبلیغات اسلامی دامغان با حضرت آیت الله حاج سید محمود ترابی امام جمعه سابق دامغان وگفتگو پیرامون موضوعات فرهنگی و اجتماعی شهرستان

 

 

 

0 Comments