اسلام و حقوق بین الملل عمومی

گنجینه آثار پژوهشی طلاب و فضلای دامغانی4⃣

نام اثر: اسلام و حقوق بین الملل عمومی
مولف: حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیمی ورکیانی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)
سال انتشار: چاپ اول ۱۳۷۲
تعداد صفحات: مجموع ۲جلد ۹۹۰صفحه

معرفی اجمالی:
این کتاب بر اساس آیات ، روایات و سیره به تبیین دیدگاه اسلام در زمینه حقوق بین الملل عمومی پرداخته است.
این کتاب با مشارکت حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا حسینی و تحت اشراف و نظارت علمی حضرت آیت الله مکارم شیرازی تدوین گردیده است.
لازم به ذکر است این کتاب به عنوان یکی از متون درسی سالها در دانشگاهها تدریس گردیده و تاکنون چندین بار تجدید چاپ گردیده است.

0 Comments