کتاب تشریع الاصول فی شرح کفایة الاصول مرحوم آخوند خراسانی (ره) جلد 1. 2. 3

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی

1⃣0⃣


کتاب تشریع الاصول فی شرح کفایة الاصول مرحوم آخوند خراسانی (ره) جلد 1. 2. 3
✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین حسین ناصریان دامغانی
تاریخ نشر: چاپ اول 1391
ناشر: نوید الاسلام قم
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحات:
جلد اول:632
جلد دوم:202
جلد سوم:571
🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🌼🍀

کتاب حاضر در سه جلد توسط نویسنده محترم در شرح کفایةالاصول مرحوم آخوند خراسانی به رشته تحریر در آمده است.
جلد اول شرح باب الفاظ کفایة الاصول است که از یک مقدمه و سیزده امر تشکیل گردیده است.

جلد دوم این کتاب سه فصل باب اوامر به انضمام مشروح رسالة مستقل طلب و اراده حضرت امام خمینی(ره) را در بر می گیرد.

نویسنده در جلد سوم به شرح فصل آخر باب اوامر و فصول مختصر هشتگانه کفایةالاصول پرداخته است.

0 Comments