کتاب تحفه هدایت

تألیفات طلاب و فضلای دامغانی
22

 

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی گیلان (دیباجی)
موضوع: اخلاق شیعی
تعداد صفحات: 202
قطع کتاب: رقعی
سال چاپ: 1398

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

نویسنده در این کتاب، داستان ها و احادیث و آیات متنوعی را در موضوعات مختلف به صورت کشکول، گردآوری کرده است.

از آنجایی که عموم مردم احتیاج مبرم به هدایت دارند، سال هاست که نگارنده توفیق مشغول به این مهم در محافل، مجالس دینی و از جمله در فضای مجازی بوده و هست بعض احباب تقاضا کردند مطالب شما متنوع است و خوب؛ آنها مطبوع شود تا دسترسی و مطالعه بدان راحت تر گردد. لذا مطالب را با مأخذ و منبع یادداشت نموده و تقدیم طالبان هدایت می نماید.