یادواره مجازی ۶۵۰ شهید شهرستان دامغان

همزمان با هفته بسیج، یادواره مجازی ۶۵۰ شهید شهرستان دامغان برگزار می‌گردد.

🌹به ارواح پاک شهیدان عزیز شهرستان دامغان صلوات.