کتاب زیارت و توسل از منظر اسلام (نقد وهابیت)

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
33

کتاب زیارت و توسل از منظر اسلام (نقد وهابیت)

✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: آیت الله غلامعلی نعیم آبادی
موضوع: عقاید ـ وهابیت
تعداد صفحات: 168
قطع کتاب: رقعی
سال چاپ: 1387

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

نویسنده محترم در این کتاب به نقد وهابیت و پاسخ به شبهات آنها در دو موضوع زیارت و توسل، با تمسک به آیات و روایات و منابع اهل سنت می پردازد.
نزدیک به دو قرن است که گروهی به نام وهابیت، تبلیغات وسیعی را علیه شیعه و عقاید شیعی به راه انداخته اند. این تبلیغات و هیاهو، ابتدا با جنگ و خونریزی همراه بود؛ اما در دوره معاصر، بیشتر جنبه علمی و نظری پیدا کرده است. … به باور ما عقاید وهابیون و تعصبات بیهوده آنان، شیرازه امت را از هم گسیخته است. آنچه خطر این گروه را عظیم و ترسناک می کند، عزم آنان در نابودی همه مذاهب و اندیشه های ناهمخوان با آنان است.