کتاب الذخر الفاخر فی تعارض الاصل و الظاهر

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
59

کتاب الذخر الفاخر فی تعارض الاصل و الظاهر

✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهشتی
ناشر:مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام،
سال انتشار: 1385
قطع: قطع وزیری
تعداد صفحات: 296 صفحه

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

همچنانکه نزد فقها روشن است، علم فقه مبتنی بر قواعد فقهی و ضوابط کلی گرانقدری است که احاطه ی بر آن بدون علم تام به آن قواعد و قدرت بر تطبیق آنها بر مصادیق، میسر نخواهد شد. یکی از قواعد مهم فقهی که اثر زیادی در تمامی ابواب فقهی دارد، قاعده ی تعارض اصل با ظاهر است. فقها در زمان تعارض اصل با ظاهر نظرات متفاوتی را در ابواب مختلف داشته اند. با بررسی نظرات فقها، می توان به یک قاعده کلی در زمان تعارض اصل با ظاهر دست یافت و فقیه را در استنباط احکام شرعی یاری کرد.
نویسنده در این کتاب سعی در ارائه دقیق این قاعده دارد که می تواند یاری گر فقیه در استنباط احکام شرعی باشد.