کتاب “حکومت و مصلحت”

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
74

کتاب “حکومت و مصلحت”

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین سید محمد ناصر تقوی
تاریخ نشر: چاپ اول؛۱۳۷۸
ناشر: انتشارات امیر کبیر
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: ۲۸۰

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

نویسنده در این کتاب به یکی از دغدغه های فکری و پرسشهای اساسی در سال های اخیر که در دین و جوامع دینی در مواجهه با مصالح اجتماعی واقعیات خارجی عصر وجود دارد، می پردازد و این بحث را از دو زاویه بررسی می کند یکی از زوایه برون دینی و دیگری از نظر درون دینی ؛
این کتاب در دو بخش کلی به تحقیق پرداخته است
اول آنکه با توجه به حضور عنصر مصلحت در امور حکومتی به جستجو و تکاپو در سیره معصومین (ع) و فقهای اسلامی پرداخته و این حضور را بخصوص در بخش دوم این رساله مملوس و پررنگ کرده است .
دوم اینکه با ارائه یک تقسیم بندی جدید از مصلحت، مرزهای این مشترک لفظی را بازشناسی کرده و از همین رهگذر به خلطها و مغالطه هایی که میان این معانی از مصلحت انجام شده و بعضا به نتایج غیر علمی و نامعقولی چون عرفی شدن دین منتهی گردیده است اشاره داشته و با قایل شدن تفکیک میان انواع سه گانه مصلحت به ریشه ها و خاستگاههای این مغالطات متعرض شده است
و در آخر با مشخص کردن مرجع تشخیص مصلحت به مباحثی چون واگذاری حق تشخیص مصلحت ،مکانیسم تشخیص مصلحت و چارچوب‌های کلی این تشخیص در سیاست داخلی و سیاست خارجی پرداخته و د نهایت بحث مهم تزاحم مصالح ملت و امت را مطرح نموده است
البته نویسنده در این کتاب به جایگاه فقهی این بحث هم پرداخته است.