کتاب سیاست در پرانتز (جستارهایی در فلسفه و اندیشه سیاسی)

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
61

کتاب سیاست در پرانتز (جستارهایی در فلسفه و اندیشه سیاسی)

✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین سید محمد ناصر تقوی
تاریخ نشر ؛چاپ اول ۱۳۸۴
ناشر : دفتر نشر فرهنگ اسلامی
قطع : رقعی
تعداد صفحات :۲۱۱

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

فصول و عناوین این کتاب، که عمدتا در فاصله سالهای دهه هفتاد شمسی نوشته شده اند، در یک نقطه با یکدیگر وجه مشترک دارند و آن ، این است که جملگی در حوزه و بستر اندیشه سیاسی طرح شده اند . در این میان صبغه فلسفی برخی از آنها پررنگ تر است و در ساحت فلسفه سیاسی تشخّص یافته اند و پاره ای دیگر به موضوعات ملموس تر و عینی تر نزدیک شده اند ؛ هر چند در آن موارد نیز پشتوانه اندیشه ای ،مبنای شکل گیری و طرح آن موضوعات بوده است .
این مباحث ،در بخش کلّی کلّآیت(مفاهیم و روش شناسی ) ،فلسفه و اندیشه سیاسی و فلسفه و اندیشه سیاسی در اسلام و ایران تنظیم شده اند.