کتاب عوامل گرگانی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
77


کتاب عوامل گرگانی

✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سیدحبیب الله قدمی (عین الرسول)
موضوع: ادبیات عرب
تعداد صفحات: 48
قطع کتاب: وزیری
سال چاپ: 1389

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

این کتاب که در علم نحو در ادبیات عرب نگاشته شده است حاوی مطالبی است که در آن، عوامل و معمولات (کلمات تاثیرگذار و تاثیرپذیر) پس از تعریف و دسته بندی، به صورت خلاصه معرفی شده اند.
✅ قسمتی از این کتاب در فراگیری علومی که از مجموعه قوانین و قواعد تشکیل شده باشد، دو چیز اهمیت ویژه ای دارد: 1ـ فهم جداگانه قواعد 2ـ فهم ارتباط بین آن قواعد. علمی که نویسنده در صدد بیان قواعد و ارتباط بین آنها هست، علم قواعد و دستورهای زبان عربی یا همان «علم نحو» است. … تعداد عوامل 242 تا است که برای آشنایی با آنها و معمولاتشان کتاب عوامل گرگانی تدوین شد و برای شناخت کامل آنها و یک دوره نحو مقدماتی، کتاب شرح عوامل گرگانی تألیف گردید.