کتاب مثل قطره های باران «درسنامه امر به معروف و نهی از منکر»

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
53

کتاب مثل قطره های باران «درسنامه امر به معروف و نهی از منکر»

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: آیت الله غلامعلی نعیم‌آبادی
ناشر: سروش نعیما
تاریخ نشر: پاییز 1396
موضوع: امر به معروف و نهی از منکر
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 307

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

جامعه بشری از ابتدای شکل گیری خود تا کنون همواره در حال تحول، رشد و کمال بوده است. اعمال قوانین و مقررات در جوامع مختلف امری ضروری است، چرا که مانع از فروپاشی و هرج و مرج آن گردد. اسلام نیز به عنوان آخرین دین الهی دربردارنده دستورالعمل هایی است که سعادت انسان را به دنبال دارد.
در جوامع اسلامی علاوه بر قوانین و مقررات، سیستمی وجود دارد تا ضمانتی برای اجرای قوانین و دستورالعمل های دینی برای رساندن انسان به سعادت باشد، که همان امر به معروف و نهی از منکر است.
نویسنده، این کتاب را در 8 فصل تنظیم کرده و علاوه بر بیان جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در قرآن و احادیث، این واجب الهی را از منظر فقه نیز تبیین نماید. از طرفی سازمان دهی مطالب کتاب به گونه‌ای است که علاوه بر استفاده همه اقشار جامعه، بتوان آن را به عنوان متنی درسی در مراکز و سازمان های آموزشی تدریس کرد.