کتاب صلیب خونین

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
119

کتاب صلیب خونین

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: آیت الله غلامعلی نعیم آبادی
ناشر: توسعه قلم
تاریخ نشر: چاپ دوم 1396
موضوع: مسیحیت در تاریخ
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 94

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

این کتاب مجموعه ای از گفتارهایی است درباره مسیحیت در طول تاریخ، که پیروان این دین، با زر و زور و تزویر، جهت حفظ حیات خود و توسعه قلمرو و نفوذ در پیروان ادیان دیگر، در حد وسیع و ظرفیت بالا استفاده کرده‌اند، که البته نباید خطر تبلیغی آنان را کوچک شمرد.
این کتاب حاصل دو گفتاری است که نویسنده راجع به مسیحیت و زور و تزویر آنان ایراد نموده اند و به سبب اهمیت و حساسیت آن تدوین و مکتوب گشته است.
نکته در خور توجه پایان کتاب، آنست که نویسنده فرازهایی از تورات و انجیل را با قید ماخذ آورده است.