تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب زندگی مهدوی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی

شماره 379

کتاب زندگی مهدوی

💥💥💥💥💥💥💥💥

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فوادیان
تعداد صفحات: 76 صفحه
ناشر: سبط النبی
قطع: رقعی
انتشار: 1388

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

همة زندگی‌ها از جمله زندگی مهدوی بر پایة اخلاق، رفتار و اعتقاد پایه‌ریزی شده است. نگارنده حصول چنین زندگی‌ای را با شناخت امام، جامعه و… همراه می‌داند و معتقد است شناخت از طریق تفکر حاصل می‌شود. وی اذعان می‌دارد فکر و شناخت، توامان عشق به امام را ایجاد می‌کند و ادامة عشق، رفتار مهدوی و در مجموع زندگی مهدوی را نمایان می‌سازد. نگارنده در این کتاب، ضمن تشریح هریک از مراحل حصول زندگی مهدوی (شناخت، عشق، رفتار) به پرسش‌های مطرح در باب اصل مهدویت و لزوم وجود زندگی مهدوی پاسخ داده است.