تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب چهل مجلس نور

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 376

کتاب چهل مجلس نور

💥💥💥💥💥💥💥💥💥

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین احمد فوادیان
تعداد صفحات: ۱۶۷ صفحه
ناشر: نور السجاد
قطع: وزیری
انتشار: 1401
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

نویسنده در این کتاب به چهل داستان از منابع مهم و معتبر روایی و حدیثی اشاره کرده است که برای هر یک از داستان ها پیام هایی که بعضی از آنها برگرفته شده از اخبار و روایات می باشد که قاعده داستان ها تکمیل گردد.