تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب رابطه دین و تمدن در اندیشه متفکران مسلمان

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 351

کتاب رابطه دین و تمدن در اندیشه متفکران مسلمان

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

مؤلف: طلبه فاضل آقای سیدرضا مهدی نژاد
سال چاپ: 1400
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 664
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)

🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

نویسنده در این کتاب به بررسی دیدگاه برخی از اندیشمندان معاصر جهان اسلام در موضوع رابطه دین و تمدن در قالب سه رویکرد کلان اسلام گرای تمدنی، تمدن گرای اسلامی و تجدد گرای اسلامی پرداخته و ضمن نقد و بررسی دیدگاهها درصدد است نظریه ای در این زمینه ارائه نماید.