تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب شهید مجتبی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 367


کتاب شهید مجتبی

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

به کوشش: حجج اسلام و المسلمین آقایان رضا خراسانی نژاد و محمد حسن بهشتی
تعداد صفحات: ۱۶۹
قطع: وزیری
ناشر: نشر صریر
سال نشر: ۱۴۰۰

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

نویسنده در این کتاب به زندگینامه شهید روحانی مجتبی مطلبی نژاد در یک پیشگفتار، ۴ فصل و مصاحبه ها اشاره کرده است.