تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب مسجد مجازی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 362

کتاب مسجد مجازی

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین محمود کشاورز
تعداد صفحات: 140
انتشارات: موسسه زمانه آفرینش های نوین عصر
قطع کتاب: وزیری

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

نویسنده در این کتاب ضمن اشاره به کارکردهای مسجد در فضای واقعی در سطح اجتماع و تقسیم بندی این کارکردها به بخش های مختلف در فصولی از این کتاب ضمن اشاره به راه اندازی برنامه های مسجد در فضای مجازی و بهرهمندی از این فضا جهت براورده سازی نیاز مخاطبین سطح جهان با توجه به عدم دسترسی سهل و آسان به روحانیون و فعلان فرهنگی در سطح بین المللی … کارکردهای یک مسجد تراز را برشمرده است .