تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب اسلام و تجدد

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 289

کتاب اسلام و تجدد

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: محقق فاضل دکتر مهدی نصیری موضوع: اسلام ـ تجدید حیات فکری
تعداد صفحات: 400
قطع کتاب: رقعی
سال چاپ: 1381 (چاپ اول)
ناشر: کتاب صبح

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

در این کتاب، نویسنده با نقد مدرنیته غربی آن را در برابر تمدن اسلامی سخیف شمرده است.
کتاب حاضر، 9 بخش و سه پیوست دارد.
بخش های کتاب عبارتند از: نقد نظریه ترقی و تکامل تاریخ، نظریه تاریخی اسلام، توقیفی بودن علوم معاش. دین و علوم جدید، دین و توسعه، امام زمان (عج) و تمدن جدید، تعارض اسلام و تجدد؛ استناداتی دیگر، پاسخ چند استدلال بر مطلوبیت علوم و فنون جدید و چه باید کرد؟
پیوست های کتاب نیز «مروری بر توانمندی تمدن های ما قبل تمدن جدید»، «بحران تجدد» و «تأملی درباره بی طرفی تکنولوژی جدید» نام گرفته اند.