تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب تقدیم به وجدان

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 293

کتاب تقدیم به وجدان

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام سید محمد علی جنانی دامغانی
سال نشر ۱۳۵۷
ناشر: انتشارات جوادیه تهران و چاپخانه مهر قم

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

نویسنده که از فضلای دامغانی و از روحانیون مبارز در نهضت امام بوده است این کتاب را در دو جلد تدوین کرده است و جلد دوم آن عصر جنجال نام دارد.
چنانچه نویسنده در کتاب اشاره کرده است انگیزه اش از تالیف کتاب تعلیم و یاد آوری و احیای وجدان در کلاسها و سازمان ها و آموزش و پرورش به عنوان یک رسول درونی می باشد که نتیجه اش رشد و شکوفایی یک جامعه پویا می باشد.