تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب راهنمای نامزدی (دوره چهار جلدی) خانواده و ازدواج

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 287

کتاب راهنمای نامزدی (دوره چهار جلدی) خانواده و ازدواج

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده : طلبه فاضل دکتر عباسعلی هراتیان
ناشر : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
سال نشر : 1396
تعداد صفحات : 412
قطع: رقعی

 

در جلد اول روان بنه ها و برداشت های اولیه ای که از افراد، اشیاء و موقعیت ها داریم مانند چارچوب و کلیشه، ارتباطات آینده ما را شکل خواهد داد. روان بنه ها و اولین برداشت های رابطه زناشویی در دوره نامزدی شکل می گیرد لذا شاید بتوانیم این دوره را مهم ترین دروه زناشویی بدانیم.
اگر با این دوران، با ظرافت و ماهرانه برخورد شود و به وظایف مخصوص آن عمل شود، می تواند در بالندگی و پر باری و استحکام زندگی مشترک، تأثیر عمیقی داشته باشد. اما اگر در این دوران، خشت اول رابطه را کج بگذارید، مقدمات از دست دادن عاطفی یا حقوقی کسی را فراهم کرده اید که اکنون عاشقش هستید… .
در جلد دوم ازدواج، این پیچیده ترین شکل روابط انسان، بدون ارتباط اثر بخش نمی نواند شکوفا شود. در واقع جایی که آگاهی و مهارت های ارتباطی وجود ندارد، عشق میان همسران،مقدار زیادی کاهش. برخوداری از این دانش و مهارت، به دلیل اهمیت دوره نامزدی، از اهمیت مضاعفی برخوردار می شود. برای برقراری روابط رضایت بخش در میان همسران جوان، باید روش هایی کشف شوند که به ما کمک کنند تا حداقل روی بخشی از شکاف های بین فردی و خانوادگی پلی زده شود و طرفین، با وجود تفاوت های بسیار، خود را مکمل یکدیگر احساس کنند.
جلد سوم عده کمی از انسان ها، معصوم، کامل و دور از نقض و خطا هستند. رسیدن به فردی که دارای همه معیار های ما باشد، احتمالی نزدیک به صفر دارد. پس باید تلاش کنیم، تا نیل به حداکثر داشته باشیم و در مورد حداقل باقی مانده، راهی آرامش بخش تر از پذیرش نیست. اگر می خواهیم از جنگ های درونی و بیرونی، هشیار و ناهشیار در امان بمانیم ضروری است که طرف مقابل را آن گونه که هست ببینیم و بپذیریم، نه آن گونه که می خواهیم… .
جلد چهارم رابطه همسری مانند باغچه ای نیازمند مراقبت و نگهداری دائمی است و می بایست مورد رسیدگی و توجه ماهرانه قرار گیرد. این رابطه گاهی با تعارض ها و اختلاف نظرها روبه رو می شود. احتمالا مواقعی پیش آمده که از دست نامزدتان ناراحت یا عصبانی شده اید، اما به دلایلی توان بازگو کردن کردن این احساس های منفی را نسبت به او نداشته اید، یا دوست داشته اید که بتوانید این عصبانیت را مهار کنید تا به رابطه شما آسیبی نزند، یا آرزو کنید که ای کاش بیشتر همدیگر را درک می کردیم، یا… .