تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب رحمت واسعه یا سحاب رحمت

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 260

کتاب رحمت واسعه یا سحاب رحمت

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ رمضان فوادیان دامغانی
موضوع: رحمت پروردگار، موجبات رحمت و مغفرت
قطع: رحلی
تعداد صفحه: 230

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

در نظام هستی اصالت از آن رحمت و سعادت و رستگاری است. کفرها، فسق ها و شرور عارضی و غیر اصلی می باشند.
وجود امدادهای غیبی و تاییدات رحمانی یکی دیگر از شواهد غلبه رحمت بر غضب است. مغفرت پروردگار زایل ساختن عوارض گناه یکی دیگر از شواهد تسلط رأفت و مهربانی او بر غضب و قهر می باشد.
نویسنده با استفاده از آیات و روایات و متون معتبر به شرح و بسط موضوع فوق پرداخته است. همچنین در این کتاب به مباحثی از قبیل: آیا رحمت و عذاب هر دو مستند به خداست؟ و موجبات رحمت و آمرزش گناهان نیز اشاره خاص گردیده است.