تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 254

کتاب حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: طلبه فاضل دکتر علی پریمی
موضوع: حقوق بشر( اسلام)- حقوق مدنی
ناشر: اصفهان، آسمان نگار
تاریخ نشر: 1391
قطع: رقعی
تعداد صفحه: 144

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

انسان موجودی مدنی الطبع و اجتماعی است که به خاطر رعایت حقوقش نیاز به قانون دارد. پس ضرورت نیاز به یک قانون که حقوق بشر را تامین کند احساس می شود.
نویسنده با طرح سوالاتی از قبیل اینکه حدود و ثغور روابط بشری بر اساس کدام حقوق باشد? کدام اصول باید به عنوان بنیان نظام حقوقی باشد? حقوقی که سعادت بشر را تامین کند چیست? خواسته است که از زاویه دین مبین اسلام به پاسخ این سوالات بپردازد.
در این نوشتار سعی بر آن است با تبیین مفاهیم بنیادین حق و حقوق، به توصیف و تبیین حقوق اجتماعی و سیاسی انسان پرداخته و ضمن بررسی نظام حقوقی اسلام به مقایسه آن با نظامهای حقوقی دنیا پرداخته شود. نویسنده در این کتاب با بیانی روان حقوق اجتماعی و سیاسی افراد را در قالب 8 گفتار به رشته تحریر درآورده است.