تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 144

تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهشتی
موضوع: فقهی _ حقوقی
تعداد صفحات: 640
ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سال چاپ: 1385
قطع: وزیری

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

در یک نگاه کلی می توان احکام کیفری اسلام را به دو بخش حدود و قصاص؛ و تعزیرات تقسیم کرد. مهمترین بخش احکام کیفری، مجازات های تعزیری است؛ چون موارد حدود و جنایات مشمول بر مجازات قصاص محدود هستند و در مقابل بسیاری از جرایم مشمول نظام تعزیرات اند
تعزیر، کیفری است که از پیش تعیین شرعی نشده است و از خصلت انعطاف پذیریِ دانش فقه حکایت دارد. به هنگام وضع این دسته از احکام توسط شارع ماهیتی مطابق با رویکردهای زمانی و مکانی لحاظ گشته است و مساله تشریع مجازات های منعطف، نشان دهنده پویایی فقه است که چارچوبی منطبق با زمان و مکان را توصیه می کند. با اینکه فقها تا به امروز موضوعات فقهی مختلفی را بررسی کرده اند اما متاسفانه در مورد تعزیرات، کمتر تحقیق شده است. این تحقیق به بررسی محورهای قابل توجهی از این حوزه مطالعاتی چند بعدی پرداخته است. تبیین معنای تعزیر و تفاوت شناسی آن با واژگان هم افق، قلمروشناسی مفهومی تعزیرات و بررسی موارد آن، ارتباط تعزیرات با حکومت و بررسی اختیارات حکومتی در این زمینه، احکام تعزیر در حوزه اجرا، احکام آن از نظر سقوط یا اسقاط، ضوابط و شرایط این کیفر مهم شرعی و … مباحث جالب توجهی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.