تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب مبانی استنباط مناسک حج و عمره

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 140

کتاب مبانی استنباط مناسک حج و عمره

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدتقی قادری
موضوع: حج
تعداد صفحات: 664
قطع کتاب: وزیری
ناشر: انتشارات نصایح سال: 1393

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀
در این نوشتار با رویکردی استنباطی و اجتهادی، ‌تمامی اعمال و مناسک حج و عمره بیان شده و ذیل هر یک از موضوعات و فروعات فقهی مرتبط با آن ادله روایی و شرعی و نیز قواعد فقهی متناسب با آن‌ها ذکر شده است. بر این اساس ابتدا به تبیین ادله فقهی و مبانی استنباط احکام مربوط به میقات و احرام بستن، پرداخته شده و روایات وارد شده در این زمینه مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. آنگاه احکام و مبانی استنباط نیت احرام و نیز لباس احرام و احکام تلبیه بیان شده است. در ادامه نیز با روشی استدلالی، به تشریح مبانی احکام مربوط به محرمات احرام مانند: حرمت جماع،‌ استمناء، لمس نمودن زن، بوسیدن و نظر کردن به زنان محرم و نامحرم،‌ استعمال بوی خوش و لباس دوخته شده و سایر اموری که بر شخص حاجی در حال احرام حرام است پرداخته است