درباره ما

مجمع طلاب و فضلاء ازتاریخ 1368 فعالیت خود را آغاز کرده است و نکته ایی که حائز اهمیت هست اینکه طلاب دامغانی از اول انقلاب دارای تشکیلات بوده و دارای نماینده بوده اند.
همچنین جلسات این مجمع به صورت پیوسته/سالانه برگزار می شود
هدف از تشکیل این مجمع
1 – ایجاد ارتباط و هماهنگی هرچه بیشتر بین طلاب و فضلای حوزه با جامعه مدرسین حوزه؛
2 – تنظیم و تقویت امور حوزه در جهت اسلام ناب محمدی و تحکیم مبانی جمهوری اسلامی با ارائه طرح های مناسب به جامعه مدرسین و مدیریت حوزه علمیه قم؛
3 – جذب نیروهای لایق جهت تحصیل در حوزه؛
4 – بالا بردن سطح عملی حوزه؛
5 – اصلاح و تنظیم مراحل آموزشی، کتب و مواد درسی و ایجاد رشته های تخصصی مورد نیاز؛
6 – رشد و گسترش آموزه های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی؛ گسترش تبلیغات اسلامی از طریق اعزام مبلغین و نشر کتب مفید و سایر وسایل ارتباط جمعی؛
7 – ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادها برای تقویت علمی و اخلاقی حوزه؛
8 – تهذیب حوزه از انحراف فکری و سیاسی؛
9 – تربیت مجتهدان، محققان، نویسندگان و مبلغان شایسته و آگاه به زمان؛
10 – جذب نیروهای خلاق و کارآمد برای تدریس در حوزه و دانشگاه؛ امام جمعه؛
11 – ایجاد ارتباط با حوزه های علمیه، ائمه جمعه و علمای بزرگ شهرستان ها و ارتباط با مراکز حوزوی خارج از کشور؛
12 – بهبود شرایط و امکانات تحصیلی و رفع نسبی نیازها و مشکلات مالی طلاب حوزه؛
13 – تقویت مدیریت حوزه با بسیج تمامی نیروها