جلسه مجمع طلاب و فضلای دامعانی مقیم قم… ۱۹ مهرماه ۹۷

حضور حضرت ایت الله شاهچراغی نماینده محترم ولی فقیه استان سمنان در جمع طلاب و فضلای دامغانی

اهم بیانات نماینده طلاب دامغانی
۱- تاکید بر کار تشکیلاتی با به راه انداختن کارگروهها و کمیته های مختلف ۲- تاکید بر شکل گیری تشکلهای منطقه ای۳- تاکید بر پررنگ کردن کار پژوهش طلاب دامغانیاهم بیانات نماینده طلاب دامغانی
۱- تاکید بر کار تشکیلاتی با به راه انداختن کارگروهها و کمیته های مختلف ۲- تاکید بر شکل گیری تشکلهای منطقه ای۳- تاکید بر پررنگ کردن کار پژوهش طلاب دامغانی

0 Comments