کتاب مشکلات القرآن از نظر قرائت

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
19

کتاب مشکلات القرآن از نظر قرائت

✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده : حاج شیخ محمد مهدی طاهریان دامغانی واعظ
تاریخ نشر : 1351ش
ناشر: چاپ حکمت قم
قطع کتاب: جیبی بزرگ
تعداد صفحه : 47

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

در این اثر برای تسهیل قارئین محترم کلمات مشکل قرآن از نظر قرائت با شماره سوره و آیه جمع آوری شده است تا از قرائت اشتباه آن کلمات جلوگیری شود.

در مقدمه از اهمیت و آثار قرآن در امور دنیوی اخروی و آداب مواجهه با قرآن و مباحثی مطرح شده است.