کتاب نماز زیباترین الگوی پرستش

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
25

کتاب نماز زیباترین الگوی پرستش

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده آیت الله غلامعلی نعیم آبادی
موضوع: نماز
تعداد صفحات: 340
قطع کتاب: وزیری
سال چاپ: 1377
ناشر: ستاد اقامه نماز و احیای زکات

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

این کتاب ، مجموعه بیانات آیت الله نعیم آبادی در خطبه هایی سلسله وار در مورد نماز و اسرار و آثار آن، در کسوت امامت جمعه بندرعباس است که پس از ضبط و استخراج، تنظیم و تدوین و تبویب موضوعات و مآخذیابی و بازنویسی، در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.
در این کتاب اسرار نماز و آثار پر برکت این فریضه سترگ و بس مهم، پردامنه تر از آن است که در نوشته ای کوتاه و یا حتی مجموعه ای دراز دامن بتوان بیان کرد. دلیل این مدعا آثار فراوانی است که در این باره به رشته تحریر در آمده اند، اما تنها عُشری از آنچه می بایست گفته و یا نوشته شود، گفته و نوشته شده است. به تعبیری، راه ناپیموده و راز ناگشوده، فراوان است که باید به تحقیق و اندیشه دانایان و عالمان و صفای باطن رهروان صالح، پیموده و گشوده شود.