کتاب اخباریگری؛ تاریخ و عقاید

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
31

کتاب اخباریگری؛ تاریخ و عقاید

✨✨✨✨✨✨

نویسنده حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهشتی
تاریخ نشر: سال1390
ناشر: انتشارات دارالحدیث
قطع وزیری
تعداد صفحات : 544

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀
مطالب این کتاب به مباحث تاريخي که در آن به تعريف اخباريه، پيشينه و زمينه هاي پيدايش اخباريگري، بزرگان اخباري، رفتارهاي اجتماعي اخباريان، فوايد پيدايش اخباريگري، سرانجام اخباريگري و مقايسه برخي از ديدگاه هاي محدّثان کهن با اخباريان متأخّر ، بیان ديدگاه اخباريان در باب تقديم نقل بر عقل و کاستن از ارزش عقل، رويکردها و ديدگاه هاي اخباريان که در بردارنده ديدگاه هاي مبتني بر اخباريگري است؛ يعني هر عقيده اي که ثمره گرايش به اخبار شمرده مي شود؛ اعم از اعتقادات کلامي (اصول عقايد)، فتاواي فقهي، مباني اصولي (اصول فقه)، رويکردهاي روش شناختي در حديث و… پرداخته شده و مورد نقد جدّي قرار گرفته است.