کتاب دفاع مشروع در فقه اسلامی

الیفات طلاب و فضلای دامغانی
44

کتاب دفاع مشروع در فقه اسلامی

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم بهشتی
تاریخ نشر: سال 1391
ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار
قطع : وزیری
تعداد صفحات: 320 صفحه

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

اگرچه فقیهان به طور پراکنده در مورد دفاع مشروع بحث کرده اند اما به رغم تدوین مقالات و نوشتارهای حقوقی گوناگون، تا کنون تحقیق جامعی از دیدگاه فقه امامیه در این موضوع عرضه نشده و اکثر این آثار با رویکرد حقوقی به این مساله پرداخته اند. نهایت اینکه نویسندگان عرب زبان نیز پاره ای از نظرات فقیهان اهل سنت را مطرح کرده اند. از این رو لازم بود کتابی علمی و مبتنی بر آیات و روایات پیامبر اعظم و اهل بیت علیهم السلام و با توجه به دیدگاه فقهای اعلام که برخاسته از آیات و روایات است نگاشته شود.
کتاب حاضر گامی است هرچند مختصر، در این مسیر و بی گمان دستاوردهای متمایزی با سایر کتب نگاشته شده در این موضوع دارد.
نگارنده در این کتاب، مطالب را در چهار بخش ارائه کرده، به مفهوم، اقسام و مبانی دفاع مشروع ، دفاع فردی، شرایط دفاع فردی، فقدان مسئولیت در دفاع، ضرورت اثبات دفاع شرعی، حکم تجاوز از حد دفاع و دفاع فردی غیری به معنای دفاع از جان، شرف و مال سایر شهروندان و همچنین نظارت عمومی و آثار ترک آن، مفهوم و اقسام معروف و منکر، وجوب و شرایط امر به معروف و نهی از منکر ، محور دفاع از کیان ، معنای جهاد، پرداخته است