موانع ذاتی شهادت در فقه شافعی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
70

موانع ذاتی شهادت در فقه شافعی

✨✨✨✨✨✨✨

نوسینده: حجت الاسلام دکتر حسن ملک محمدی
ناشر: انتشارات حرم
سال نشر: ۱۳۹۸
قطع: وزیری
صفحات: ۱۴۲صفحه

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

این کتاب پیرامون مباحث شاهد و شهادت در فقه شافعی سخن می گوید. در ابتدا به اهمیت مقوله شهادت و شهود و نقش شهادت در تحقق عدالت می پردازد. شهادت را در لغت و اصطلاح فقها و حقوق دانان بیان می کند و به مشروعیت شهادت، در کتاب، سنت، اجماع و عقل پرداخته و حکمت تشریع شهادت را مورد مطالعه قرار میدهد.
در ادامه به موانع شهادت در فقه اسلامی سخن می گوید و علل مختلفی را در این زمینه بررسی می کند.