کتاب رفتارهای فرهنگی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
84

کتاب رفتارهای فرهنگی

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین حاج سید رضا تقوی دامغانی
تاریخ نشر: چاپ اول؛۱۳۹۰
ناشر: نشر نخیل
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: ۵۱۹

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

نویسنده در این کتاب رفتارهای فرهنگی یک جامعه را در حوزه فرهنگ دینی مورد بررسی قرار داده است؛ ایشان معتقد است که ویژگی های اخلاقی چه مثبت و چه منفی ،اگر به شکل رفتار جلوه کند فرهنگ سازند ؛پس باید با حساسیت هر چه بیشتر رفتارهای مثبت اخلاقی را تقویت کرد و در توسعه و گسترش آن کوشید تا فرهنگ جامعه ،فرهنگ اخلاقی شود.
این کتاب که بخش اول این مجموع مباحث می باشد پیرامون رفتارهای منفی با موضوعات :

۱_رفتارهای فرهنگی
۲_رفتارهای ظالمانه
۳_رفتارهای ذلیلانه
۴_رفتارهای متکبرانه
۵_رفتارهای چاپلوسانه
۶_رفتارهای ریاکارانه
۷_رفتارهای متحجرانه
۸_رفتارهای منافقانه
بحث می کند .
که در هر بخش ریشه رفتار و انواع رفتار و درمان آن رفتار را مورد بررسی قرار داده است.