کتاب اسلام و حقوق بین الملل عمومی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
90

کتاب اسلام و حقوق بین الملل عمومی
✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین محمد ابراهیمی ورکیانی
موضوع: حقوق
تعداد صفحات: جلد اول 456 ص جلد دوم 440 ص
قطع کتاب: وزیری
سال چاپ: جلد اول: 1372 / جلد دوم: 1391
ناشر: سمت

این کتاب از جمله مجموعه کتابهای درآمدی بر حقوق اسلامی است که جلد اول آن به اسلام و حقوق بین الملل عمومی اختصاص یافته و نویسنده با همکاری گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه آن را تدوین کرده است
این اثر بنیادی و جامع با نظری اجمالی به روابط بین الملل در تاریخ تمدن بشر، سیره عقلا در این زمینه تا تاریخ پیدایش اصول حقوق بین الملل و موضعگیری متفاوت جوامع و ملل در خصوص آن و سرانجام نظر اسلام درباره روابط بین المللی، به بحث پیرامون عوامل پیدایش حقوق بین الملل به عنوان مکمل بررسی تاریخی در رابطه با حقوق بین الملل، مبانی و مکاتب حقوق بین الملل و موضع اسلام و اهداف آن، مسئله قلمرو یا سرزمین در تشکیل دولت، چگونگی و محدوده مسئولیتهای بین المللی دولتها در روابط بین المللی و اصل عدم مداخله و ..میپردازد
جلد دوم این کتاب نیز در زمینه اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی است که برای تدریس در مراکز آموزش عالی در رشته حقوق تدوین گردیده است مباحث مطرح شده در این کتاب روش دولتها در حل اختلافهای بین‌المللی، حقوق اسیران از نظر مقررات بین‌ المللی و اسلام، اصل الغای بردگی در جهان و اسلام، غنایم جنگی و روش توزیع آن، حقوق سفیران و شخصیتها و هیأتهای سیاسی، جاسوسی و مجازات آن در حقوق بین‌ الملل و اسلام، پناهندگی در اسلام و روابط بین‌ الملل