کتاب اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی اسلام

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
95

کتاب اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی اسلام

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده : طلبه فاضل دکتر رضا خراسانی
ناشر : بوستان کتاب قم
سال نشر : 1387
تعداد صفحات : 216

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

نویسنده در این كتاب بر آن است تا رابطه اخلاق و سیاست را در اندیشه سیاسی اسلام در دوره اوج شكوفایی تمدن اسلامی یعنی دوره میانه اسلام بررسی كند.
با توجه به گستردگیِ مباحث در این حوزه ، نقطه تمرکز پژوهش، دوره میانه یا دوره اوج شکوفاییِ تمدن اسلامی است .
بر این اساس، چگونگی رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه متفکران بزرگ شیعه و اهل سنتِ این دوره یعنی ابوعلی مسکویه رازی، خواجه نصیرالدین طوسی ، ابوالحسن ماوردی و ابوحامد غزالی، پرسشِ اساسیِ متن حاضر است که در پاسخ به آن ، نگارنده معتقد است که در اندیشه سیاسیِ دورهء میانه اسلامی ، اخلاق بر سیاست، تقدم داشته است .