کتاب دین و بنیادهای دموکراتیک

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
127

کتاب دین و بنیادهای دموکراتیک

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین سید محمد ناصر تقوی
تاریخ نشر: چاپ دوم،۱۳۹۴
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
قطع کتاب: وزیری
تعداد صفحه: ۲۱۵

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

این کتاب که در سه بخش با عناوین : دموکراسی،مردم سالاری دینی ؛ تطبیق دو مردم سالاری لیبرال و دینی ، تدوین شده است؛
نویسنده در این کتاب درصدد اثبات وجوه تعارف و تشابه مردم سالاری دینی با دموکراسی معاصر(لیبرال دموکراسی) چه می باشد؟ و آنچه که در پیش گفتار کتاب آمده؛
آنچه در تبین “مردم سالاری دینی”مهم است “این است که ضمن توجه به رویکردهای گوناگون، صحت و سقم دیدگاهها را در پرتو آموزه های دین اسلام مورد ارزیابی قرار دهیم، از سوی دیگر با توجه به چالش جدی آموزه های دینی اسلام با لیبرالیسم غربی، نظر به مردم سالاری دینی نه تنها الگو گرفته از دموکراسی غربی نسیت بلکه با آن تمایز جدی دارد. چنان که مقام معظم رهبری فرمودند :
“مردم سالاری دینی،به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست،بلکه یک حقیقت در جوهره نظام اسلامی است ،چرا که اگر نظامی بخواهد بر مبنای دین عمل کند ،بدون مردم نمیشود ضمن آنکه تحقق حکومت مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکان پذیر نیست