تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب اجازات خاندان علمی مهدوی دامغانی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 373

کتاب اجازات خاندان علمی مهدوی دامغانی

💥💥💥💥💥💥💥💥💥

نویسنده: طلبه فاضل سید سعید شاهچراغی
تعداد صفحات: ۱۸۶ صفحه
ناشر: چاپ دیجیتال تجویدیان
قطع: وزیری
انتشار: ۱۴۰۱

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

این کتاب تدوین ۵۹ اجازه از هفت شخصیت از چهار نسل از بیت مرحوم آیت الله حاج شیخ کاظم مهدوی دامغانی می باشد. این اجازات شامل اجازات اجتهاد، روایت و امور حسبیه هست.
این کتاب دارای یک مقدمه و هفت بخش می باشد.