تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب بازگشت غرب به عفاف

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی

شماره 372

کتاب بازگشت غرب به عفاف

💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥

نویسنده : پژوهش مؤسسه رشد جوانان آمریکا (IYD)
مترجم: طلبه فاضل دکتر عباسعلی هراتیان

ناشر: تلاوت آرامش

تعداد صفحات : 112 صفحه

تاریخ انتشار : 1394

موضوع : خانواده و روابط اجتماعی, ازدواج و مسائل زناشویی

روابط پیش از ازدواج و علل و پیامدهای آن، از موضوعاتی هستند که در سالهای اخیر مورد توجّه جامعه ی علمی و دینی قرار گرفته اند. علی رغم عدم پذیرش فرهنگی-اجتماعی این پدیده، یافته های اخیر از گسترش این پدیده در بین جوانان و حتّی نوجوانان حکایت دارد. در بررسی حدود 8000 دانش آموز شهرهای مختلف و 1300 دختر ساکن در خوابگاههای دانشجویی در شهر تهران، 30 تا 70 درصد از پاسخگویان اظهار کرده اند که با جنس مخالف ارتباط صمیمانه داشته و قرار عاشقانه گذاشته اند. این در حالی است که دوستی با جنس مخالف در ایران که دارای فرهنگ ریشه دار دینی است، مورد پذیرش نیست.

در بخشی از این کتاب میخوانیم:

“در مطالعه ی کورنل محقّقان در کالج پزشکی ویل، از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان درخواست کردند فعّالیّتهای ساده ای را انجام دهند و در عوض، پادا شهای کوچک، متوسّط و زیادی برای آنان در نظر گرفتند و در حین کار، فعّالیّت مغز آنان را انداز ه گیری کردند. وقتی پاداش متوسّط یا بزرگ اعطا می شد، هسته ی اکومبنس نوجوانان در مقایسه با کودکان و بزرگسالان، واکنش قویتری نشان می داد.”