تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب ربط ذهن، زبان و جهان در اتمیسم منطقی راسل

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی

شماره 353

کتاب ربط ذهن، زبان و جهان در اتمیسم منطقی راسل

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

نویسنده: طلبه فاضل روح الله صدراللهی
سال چاپ: پاییز ۱۴۰۰
تعداد صفحات: ۱۵۳
موضوع: تحلیل فلسفی
انتشارات: دارالعلم

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

اتمیسم منطقی، نظریه‌ای درباره‌ی جهان عینی واقعی و ظرفیت انسانی ما برای دسترسی به واقع از طریق زبان و اندیشه است. این نظریه ، سه حوزه‌ی معرفت‌شناسی ، معناشناسی و هستی‌شناسی را بر بنیادهای واحدی به نام اتم‌های منطقی بنا می کند.