تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب آوینی و مدرنیته

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 299

کتاب آوینی و مدرنیته

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: محقق فاضل دکتر مهدی نصیری موضوع: غرب شناسی
تعداد صفحات: 236
قطع کتاب: رقعی
سال چاپ: 1389
ناشر: کتاب صبح

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

نویسنده در این کتاب معتقد است دیدگاه شهید آوینی در مورد مدرنیته آشکارا از دیدگاه رایج و مشهور فاصله دارد و در مجموع وی را باید در زمره کسانی دانست که قائل به تفکیک مدرنیته به دو بخش خوب و بد نبوده و کلیت آن را اعم از فرهنگ و اخلاق و علم و تکنولوژی مدرن به نقد و طرد می کشد.
نویسنده معتقد است آوینی بر جهان گیری مدرنیته بارها در آثار خود تاکید کرده و اساسا دیگر تمدن های موجود را منحل و مستهلک در تمدن مدرن می داند. به اعتقاد آوینی تاثیر مدرنیته آنچنان عمیق و گسترده بوده است که اساسا انسان جدید نمی تواند تصوری از تمدنی دیگر و نوعی دیگر داشته باشد و این امر به وسیله نظام تعلیم و تربیت جدید و رادیو و تلویزیون رخ داده است.