تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب الوجوه و النظائر فی القرآن

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 326

کتاب الوجوه و النظائر فی القرآن

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده : ابوعبدالله حسین بن محمد بن ابراهیم دامغانی ( معروف به فقیه دامغانی)
موضوع : علوم قرآنی
تعداد صفحات : ۲ جلد
قطع کتاب : وزیری
سال چاپ : ۱۴۱۶ قمری
ناشر : جمهوریه مصر العربیه، وزراه الاوقاف، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه، لجنه احیاء التراث الاسلامی

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

کتاب حاضر ، اثری است منسوب به ابوعبدالله حسین بن محمد دامغانی ( متوفی ۴۷۸ق)، با تحقیق محمدحسن ابوالعزم زفیتی، پیرامون وجوه و نظایر در قرآن که به زبان عربی و در قرن پنجم هجری نوشته شده است.
این کتاب به اسامی متعددی نامیده شده است و نسخ گوناگونی از آن نیز در کتابخانه های دنیا موجود می باشد . نویسنده دلیل تالیف کتاب خود را تامل در《وجوه القران》مقاتل بن سلیمان و نواقص و فروگذاری از بعض وجوه قرآن دانسته است . کتاب با سه مقدمه از ناشر ، محقق و نویسنده آغاز شده است.
نویسنده در کتاب خود وجوه مختلف ۶۴۲ کلمه قرآنی را به ترتیب حروف معجم مورد قرار داده است و برای هروجه ، یک یا چند آیه قرآنی به عنوان شاهد ذکر کرده است.