تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب به احترام مادر (چهل حکایت از نتایج اکرام به سادات در دنیا و آخرت)

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 337

کتاب به احترام مادر (چهل حکایت از نتایج اکرام به سادات در دنیا و آخرت)

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: مرحوم آیت الله شیخ غلامحسین خیری دامغانی
ترجمه از: طلبه فاضل سید سعید شاهچراغی
ناشر: چاپ دیجیتال تجویدیان قم
سال نشر: سال ۱۳۹۹
تعداد صفحات: ۱۱۸ صفحه

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

این کتاب دارای یک پیشگفتار است که توسط مصحح نوشته شده و در آن به معرفی حضرت آیت الله خیری و به معرفی این اثر پرداخته است.
مرحوم آیت الله خیری این چهل حکایت را در پایان کتاب ادعیه مفتاح الفلاح در سال ۱۳۵۸ قمری، جمع آوری نموده است که برای استفاده عموم این حکایت ها ترجمه و منتشر شد.