تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب دفتر بیستم از اسناد حوزه و روحانیت دامغان

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 331

کتاب دفتر بیستم از اسناد حوزه و روحانیت دامغان

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: طلبه فاضل سید سعید شاهچراغی
موضوع: مکاتبات مرحوم حاج شیخ محمد حسین جهانیان امیر آبادی
سال نشر: تابستان ۱۴۰۰
ناشر: چاپ تجویدیان قم

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

نویسنده در این کتاب به زندگینامه، تحصیلات، مکاتبات مرحوم حاج شیخ محمد حسین جهانیان امیر آبادی و نامه‌نگاری‌های خود با مراجع و عالمان نامدار از جمله حضرات آیات میرزاآقا ترابی، مهدوی دامغانی، نصیری و به‌ویژه پیوند تنگاتنگ با روحانی گرانقدر، کربلایی سیدطاهر شاهچراغی رحمه‌الله علیهم پرداخته است.

همچنین در پایان کتاب و در بخش ضمائم، تصویر اسناد و نامه هایی از مرحوم شیخ محمد حسین جهانیان امیر آبادی منتشر شده است.