تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب عصر جنجال

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 315

کتاب عصر جنجال

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

حجت الاسلام سید محمد علی جنانی دامغانی
سال نشر ۱۳۵۷
ناشر: چاپخانه مهر قم

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

نویسنده که از فضلای دامغانی و از روحانیون مبارز در نهضت امام بوده است این کتاب را در دو جلد تدوین کرده است و جلد اول آن تقدیم به وجدان نام داشت که در همین مجموعه معرفی گردید.