تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب گنجور پارسا

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 316

کتاب گنجور پارسا

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: طلبه فاضل سید سعید شاهچراغی
موضوع: شرح زندگانی آیت الله مهدوی دامغانی ره
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹
انتشارات: چاپ تجویدیان قم
تعداد صفحات: ۱۵۱ صفحه
شمارگان کتاب: ۲۰۰ نسخه

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

نویسنده در این کتاب به زندگینامه، تحصیلات، شاگردان، زعامت حوزه مشهد، اجازات و حکایت‌های اخلاقی از زندگی مرحوم آیت الله شیخ کاظم مهدوی دامغانی ره پرداخته است.
همچنین در پایان کتاب و در بخش ضمائم، تصویر اسناد و نامه هایی از مرحوم آیت الله دامغانی منتشر شده است.