تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب فرق الملل یا بیان المذاهب

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 262

کتاب فرق الملل یا بیان المذاهب

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: محمد بن حسین شیخ الاسلام دامغانی
مصحح: طلبه فاضل سید سعید شاهچراغی دامغانی
چاپ دیجیتال سال ۱۳۸۵

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

نویسنده از علمای بنام دامغان بوده و تالیفات فراوانی از ایشان باقی مانده است. کتابهای بسیاری را هم وقف مدارس علمیه دامغان نموده است.
کتاب فوق، در شرحی کوتاه به معرفی فرقه های مختلف اسلامی از قبیل شیعه و سنی پرداخته است. رساله مختصری در اعتقادات هم از تالیفات همین نویسنده به ضمیمه این کتاب منتشر گردیده است.
وی از اجداد شهیدان شیخ الاسلامی دامغان می باشد.