تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب ربا و بانکداری اسلامی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 228

کتاب ربا و بانکداری اسلامی

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

تهیه و تنظیم: حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیان نژادی
موضوع: فقه ـ بانکداری
تعداد صفحات: 200
قطع کتاب: وزیری
سال چاپ: 1376
ناشر: امام علی بن ابیطالب ع

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

این کتاب بدون مقدمه، وارد مسائل مربوط به ربا و بانکداری شده و در ضمن 15 بخش مسائل و مباحث مختلف فقهی و اجتماعی و روایی این موضوع را پیگیری کرده است. نویسنده ابتدا ادلّه قرآنی و روایی حرمت ربا را شرح و تفسیر کرده، سپس به اجماع و دلیل عقلی پرداخته است. در ادامه بحثی درباره فلسفه تحریم ربا ارائه می نماید و پس از آن فلسفه حرمت ربا را در پنج محور بررسی می کند: أکل مال به باطل، اختلال در اقتصاد سازنده، مصداق بارز ظلم، تضعیف عواطف انسانی، منافات رباخواری با فلسفه پیدایش پول. در ادامه مباحث از دو نوع ربای معاوضی و ربای قرضی سخن می گوید و شرایط و احکام هر کدام را به صورت اجتهادی و استدلالی بررسی می کند و خاطر نشان می سازد که امروزه ربای قرضی خطرات بسیار زیادی برای افراد و جامعه دارد و اساساً بیشتر ادلّه حرمت ربا و نکاتی که در فلسفه تحریم ربا ذکر می شود مربوط به ربای قرضی است.
نویسنده انواع مسائل مربوط به ربا، مانند حکم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام، گرفتن سود بدون شرط قبلی و وام ربوی را مطرح و به تفصیل ادله شرعی آن را ارزیابی می کند. در پایان بحثی را با عنوان طرح بانکداری بدون ربا مطرح می کند و ضمن بررسی فواید و خدمات بانک و بانکداری، آنها را از دیدگاه مبانی شرعی مورد ارزیابی قرار می دهد.