تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب سه نامه فقهی-سیاسی به آیت الله صانعی

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 232

کتاب سه نامه فقهی-سیاسی به آیت الله صانعی

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن صدراللهی
تاریخ تألیف: 1380
موضوع: احکام پسرخواندگی، مداین اسلامی و قانون اساسی
قطع:جیبی
تعداد صفحه: 67

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼

شیوه اجتهاد در فقه تشیع میان حوزه های علمیه بر اساس کتاب و سنت و اجماع و حکم عقل است. که این چهار چیز را اصول استنباط می نامند.
گاهی در حوزه های علمیه دیده شده و تازگی هم ندارد که بعضی بر خلاف اصول استنباط تحت عنوان فتوا نظری را مطرح کرده اند.
بزرگان جهت صیانت از فقه و اصول آن نظرات را نقد نموده اند و همین باعث رشد فقه اهل بیت گردیده و حربه تهاجم علیه شیعه، از دست معاندان و مغرضان و جاهلان گرفته می شود.
نویسنده، نقد و نظر اندیشه های فقهی آقای یوسف صانعی را از همین باب دانسته و غیر از نقد و بررسی فقهی هدف دیگری را دنبال ننموده است.
در نامه دوم موضع گیری های ناصواب آقای صانعی در خصوص مسائل موازین اسلامی و قانون اساسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
و نامه سوم با نقد و بررسی اصطلاحات به کار رفته توسط آقای صانعی از قبیل: دموکراسی امور مردم با مردم، آراء عمومی در قضاء، مردم سالاری ، تکثرگرایی و فکر اقلیت و اکثریت؛ به سرانجام می رسد.