تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب دوام اندیشه سیاسی در ایران

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 198

کتاب دوام اندیشه سیاسی در ایران

✨✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده :حجت الاسلام والمسلمین سید محمد ناصر تقوی
تاریخ نشر:چاپ اول 1384
ناشر: نشر بوستان کتاب
قطع کتاب:رقعی
تعداد صفحات:۳۳۰

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

این کتاب که شامل یک پیشگفتار و چهار فصل و یک نتیجه گیری می شود در این نوشتار تلاش شده است تا عناصر و مولفه هایی را که دکتر طباطبایی در کتاب “زوال اندیشه های سیاسی در ایران” به عاریت گرفته ،به مناسبت بازشناسی و ریشه یابی کند.
پاره‏ اى ادعا کرده‏ اند که اندیشه سیاسى در اسلام و ایران، رو به زوال نهاده است.
کتاب حاضر، ادعاى فوق را نقد کرده و ضمن ارزیابىِ برخى مدعیات کلى و جزئى نظریه مذکور، به تبارشناسى نظرى آن پرداخته و بهره‏ مندى‏ هاى مستقیم و غیرمستقیم روش‏شناختى و محتواى صاحب این دیدگاه را از دیگر نظریه‏ ها براى نخستین بار مورد توجه قرار داده است.