تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب روش شناسی و آسیب شناسی امربه معروف و نهی از منکر

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 177

کتاب روش شناسی و آسیب شناسی امربه معروف و نهی از منکر

✨✨✨✨✨✨✨✨

نویسنده: آیت الله غلامعلی نعیم آبادی
ناشر: توسعه قلم
تارخ نشر: 1388
قطع کتاب: رقعی
تعداد صفحه: 152

🌼🍀🌼🍀🌼🍀🌼🍀

امر به معروف و نهی از منکر از وظایف و واجباتی است، که حضور یا فقدان آن در یک جامعه بسیار معنادار و اثرگذار است به گونه‌ای که می توان آن را ترازوی دینداری و دین گرایی یک اجتماع دانست.
کتاب حاضر حاوی برخی مطالب عمومی درباره هفتمین و هشتمین فرع از فروع مذهب، یعنی امربه معروف و نهی از منکر است.
نویسنده در مقدمه آورده که با توجه به تجربه ای که در زمینه تبلیغ مذهبی داشته است و سال ها دراین وادی قلم و قدم زده به این نتیجه رسیده است، که اصلاح جامعه و گسترش دین در گرو اهتمام عمومی به این دو فریضه است.
بنابراین نویسنده خطبه های نماز جمعه سال1383 شهر بندرعباس را به این موضوع اختصاص داده و کوشیده است از بحث های تخصصی و فقهی در این حوزه خودداری کند و آنچه دانستنش برای مردم لازم و ضروری تر است بازگو نماید.