تالیفات طلاب و فضلای دامغانی – کتاب شرح مبسوط بر اسفار اربعه

تالیفات طلاب و فضلای دامغانی
شماره 162

کتاب شرح مبسوط بر اسفار اربعه

نویسنده: حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدتقی قادری
موضوع: فلسفه اسلامی
تعداد صفحات: 304
قطع کتاب: وزیری
ناشر: انتشارات نصایح سال: 1393
کتاب حاضر، شرح و بررسی مسایل مربوط به وجود و ماهیت و احکام آن‌ها است. در این اثر ابتدا به بیان معنای لغوی و اصطلاحی اسفار اربعه پرداخته شده و اقسام حکمت اعم از نظری و عملی و موضوع علم فلسفه بیان شده است. در ادامه به بررسی احکام وجود پرداخته شده و بداهت مفهوم وجود، امور عامه فلسفه، تفسیر عرض ذاتی موضوع فلسفه، مشترک معنوی بودن وجود، انتزاعی بودن عمومیت وجود، اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت و تحلیل آن، تخصصی بودن وجود، نفی ترکیب مفهومی از وجود، دلایل قائلین به اصالت ماهیت، نفی علل داخلی و خارجی وجود، برهان انضمامی بر اصالت وجود و نقد ادله اصالت ماهیت از دیدگاه ملاصدرا، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نویسنده محترم (شارح) همچنین به تبیین رابطه بین ممکن با واجب وحدت وجود، مساوقت وجود با شیئیت و احکام وجود